BISMI-LLAHI-RRAHMANI-RRAHIM Falendërimi i takon vetem All-llahut Subhanehu we te'ala vetem Atijë i takon ςdo Falendënderim Krijuësit të Qiejve dhe të tokës se pari e Falenderojm All-llahun xh.sh i cili na mundësoj ta hapim këtë Radio-feja-islame.com e cila transmetohet 24 Orë Online.. Qellimi im është për gjithë ato vllëzërit Musliman sido qofshin edhe Motrat Muslimane... që të na ndihmojnë në davetin Islam.. Qellimi i DONACIONIT. Vlenë Sipas Mundësive të juaja.! çdo ndihmë që ju bëni për ne aqë më shum ne do të invistojm ne webfaqen tonë.

All-llahu xh.sh. thotë: "Shembulli i pasurisë së atyre që e japin në rrugën e All-llahut është si një kokërr prej të cilës mbijnë shtatë kallinj, ndërsa në secilin kalli ka nga njëqind kokrra. All-llahu ia shumëfishon (shpërblimin) atij që dëshiron, All-llahu është Bujar i Madh, i di qëllimet." (El Bekare, 261)

"Dhe në pasurinë e tyre kishin përcaktuar të drejtë për lypësin dhe për të ngratin (që ka nevojë por nuk lyp)." (Edh Dharijat, 19).

"Dhe cakto për ne (jetë) të mirë në dunja dhe të mirë në botën tjetër, pse vërtet jemi kthyer kah Ti. Ai (Zoti) tha: "Dënimi im është ai me të cilin e godas cilin dua, e mëshira Ime ka përfshirë secilin send. Atë (Mëshirën) do ta caktoj për ata të cilët i ruhen (mëkateve), e japin zeqatin dhe për ata që argumentet tona i besojnë." (El -A'raf, 156)

"Nuk është obligim yti (Muhammed) udhëzimi i tyre (në rrugë të drejtë), All-llahu e shpie në rrugë të drejtë ate që do. Çkado që të jepni nga pasuria, e keni për veten tuaj, po mos jepni për tjetërkë, por vetëm për hir të All-llahut, e çkado që t'u jepni të tjerëve nga pasuria, ajo do t'u kompensohet në mënyrë të plotë duke mos u dëmtuar ju."(El Bekare, 272)

Te Dhënat E Donacionit...

Emri Pronarit - Halim-Kinolli

Emri I Bankës - Sparkasse

Numri i Llogarisë - 0011169208

Nr. i Bankës (Bankleitzahl). - 70350000

IBAN - DE18 7035 0000 0011 1692 08

BIC-/SWIFT-Code: - BYLADEM1GAP

Ju lutemi shënoni qëllimin e pageses në Fletpagesë Shembull " Donacion për Radio Feja-Islame " Allahu ju shpërbleftë me Xheneti Ferdues. Me respekt:

Stafi i "Radio Feja Islame"

Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!